lu.se

Maskinkonstruktion

Lunds Tekniska Högskola

Maskinkonstruktion

Vi studerar hela den industriella processen av fysiska produkter, vilken omfattar allt från behovsidentifiering till lansering av produkten på marknaden.

Aktuellt

Kontaktinformation

Robert Bjärnemo
Tekn.dr, docent - Seniorprofessor, Avdelningsföreståndare
046-222 85 18

Cilla Perlhagen
Kursadministratör
046-222 45 86

Susanne Nordbeck
Administrativ koordinator
Forskarutbildning, Personalärenden
046-222 40 95

Marie Cederblad
Ekonomiadministratör
046-222 82 81
__________________
Maskinkonstruktion
Institution för designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund
Fax: 046-222 80 60