lunduniversity.lu.se

Product Development

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

2020-03-27

Intelligenta kontor med fokus på återbruk och arbetsmiljö – nytt forskningsprojekt

Omkring 25 000 ton kontorsprodukter – motsvarande 43 000 ton koldioxid – hade varje år kunnat återbrukas i Sverige vid renovering av kontorslokaler. Vilka åtgärder krävs för att vi ska

[...]

2020-02-13

Development of a tool to analyze back-focus characteristics of fix-focal cameras

Exjobbspresentation den 26 februari kl 16.15

[...]

Contact

Per-Erik Andersson
Lecturer, Head of Division
per-erik.andersson@design.lth.se
+46 46 222 85 17 

Cilla Perlhagen
Course Administrator
cilla.perlhagen@design.lth.se
+46 46 222 45 86

 

Product Development,
Lund university

Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden
Visitors: Sölvegatan 26, 223 62 Lund