lu.se

Maskinkonstruktion

Lunds Tekniska Högskola

Maskinkonstruktion

Vi studerar hela den industriella processen av fysiska produkter, vilken omfattar allt från behovsidentifiering till lansering av produkten på marknaden.

Aktuellt

  Kontaktinformation

  Robert Bjärnemo
  Tekn.dr, docent - Seniorprofessor, Avdelningsföreståndare
  046-222 85 18

  Cilla Perlhagen
  Kursadministratör
  046-222 45 86

  Susanne Nordbeck
  Administrativ koordinator
  Forskarutbildning, Personalärenden
  046-222 40 95

  Marie Cederblad
  Ekonomiadministratör
  046-222 82 81
  __________________
  Maskinkonstruktion
  Institution för designvetenskaper
  Lunds Tekniska Högskola
  Lunds universitet
  Box 118, 221 00 Lund
  Besök: Sölvegatan 26, Lund
  Fax: 046-222 80 60